סדר במושגים


ייעוץ - היועץ הוא מומחה תוכן ובעל ניסיון רלוונטי, מציע פתרונות קונקרטיים.

גישור - תהליך ליישוב מחלוקת בהשתתפות הגורמים הרלבנטיים.

אימון - מיקוד בהצלחה עתידית בהשגת יעד ברור. המאמן מומחה בהצבת שאלות משמעותיות ומאתגרות והרחבת זוויות הראיה, שמובילות את המתאמן למציאת התשובות בתוכו.